Turvallisemman tilan SDP

Jokainen sosialidemokraattiset arvot tunnustava henkilö on tervetullut mukaan puolueen toimintaan. Jotta osallistuminen olisi kaikille mahdollista, edellytämme sitoutumista turvallisemman tilan periaatteisiin. Turun SDP ei hyväksy toiminnassaan, tiloissaan tai tapahtumissa minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä, häirintää tai syrjintää.

Avoimen ja sallivan toimintakulttuurin vuoksi on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus toimia puolueen eri järjestötasoilla, ja että mahdollisiin epäasiallisuuksiin reagoidaan välittömästi. Poliittiseen toimintaan ja vaalikampailuun liittyy aina erilaisia valta-asetelmia. Mitkään tilanteet eivät kuitenkaan oikeuta epäasialliseen käyttäytymiseen. Jokainen sosialidemokraattinen toimija edustaa puoluetta omalta osaltaan. Tämä velvoittaa puolueen arvojen mukaiseen käyttämiseen.

Turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan kaikessa SDP:n toiminnassa ja ne sitovat kaikkia toimintaan osallistuvia. Kunnioitamme jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Turvallisuus on subjektiivinen kokemus, eikä sitä voida koskaan täysin taata. Siksi käytämme termiä turvallisempi.

Mitä tarkoitetaan häirinnällä, epäasiallisella kohtelulla tai syrjinnällä?

Epäasiallinen kohtelu, sopimaton käyttäytyminen tai häirintä ovat yleisen tavan tai lain vastaista käyttäytymistä toista kohtaan. Ne ovat laajoja käsitteitä, ja voivat olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, kehorauhan rikkomista, syrjimistä, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, ahdistelua, vähättelyä, asiattomia huomautuksia tai mustamaalaamista. Tällainen käyttäytyminen voi liittyä yksittäiseen tilanteeseen tai olla järjestelmällistä ja jatkuvaa.

Jokainen kokee sosiaaliset tilanteet eri tavalla. Kaikki ristiriidat ja toimintatavat eivät ole epäasiallista kohtelua. Turvallisemman tilan luomiseksi jokaisella toimijalla on vastuu ja velvollisuus puuttua syrjintään ja häirintään. Jokaisella on oltava mahdollisuus turvallisesti sanoa, jos toisen toiminta tai puhe on epäasiallista. Tärkeää on, että vakavaa asiaa ei vähätellä, eikä häirintään liittyvää asian esille nostamista aliarvioida.

Toimintaohjeet häirintätapauksiin

Turun SDP:llä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin voi olla yhteydessä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat toimiston työntekijöitä. Heidän ensisijaisena tavoitteenansa on haitallisen toiminnan lopettaminen ja toiminnan kohteeksi joutuneen tukeminen. He eivät ole tuomareita tai viranomaisia, eivätkä tee jatkotoimenpiteitä ilman lupaa. Tarvittaessa aloitetaan asian selvittely ja mahdollisesti sovittelu. Häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Turun SDP:n nettisivuilta. Häirintäyhdyshenkilöille järjestetään koulutusta tehtävässä toimimiseen.

Epäasiallisesta käyttäytymisestä tai häirinnästä voi ilmoittaa myös nimettömänä ilmoituslomakkeen kautta. Lomakkeen kautta jätetyt yhteydenotot vastaanottavat Turun SDP:n häirintäyhdyshenkilöt. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Lomakkeen pääset täyttämään tämän sivun lopussa.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT

TOIMINNANJOHTAJA

Petja Raaska

(02) 4145101 / +358 40 766 4458 / petja.raaska@turku.fi

paikalla sopimuksen mukaan

VIESTINTÄKOORDINAATTORI

Aada Uhlgrén +358 40 418 6786 / aada.uhlgren@sdp.fi

paikalla sopimuksen mukaan

Jos upotettu lomake ei näy laitteellasi voit lisäksi täyttää lomakkeen seuraavan linkin avulla.