Kaupungin talousarviossa panostetaan ensi vuonna lasten ja nuorten palveluihin

TALOUSARVIOTAVOITTEET 2024 – Turun SDP:n Valtuustoryhmä

Turun SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen, että kaupungin talousarviossa panostetaan ensi vuonna lasten ja nuorten palveluihin, eikä esitettyjä leikkauksia tehdä.

Liikuntapalveluiden lisäleikkaukset, jotka olisivat kohdistuneet erityisesti matalan kynnyksen palveluihin saatiin torjuttua ja nuorten yökahvilatoiminnan käynnistäminen saatiin turvattua. Skanssin monitorin toiminta siirtyy keskustaan, mutta Skanssissa säilyy kirjaston lainauspalvelut ja Fölin lippujen myyntimahdollisuudet selvitetään.

Tärkeimpänä teemana oli lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen sekä ennaltaehkäisevien palveluiden turvaaminen ja Turun SDP:n valtuustoryhmä on erityisen tyytyväinen seuraaviin kirjauksiin:

Lasten ja nuorten palveluiden uudistaminen: Olemme sitoutuneet uudistamaan lasten ja nuorten palveluita, mukaan lukien niiden johtamisen, rakenteet ja laadun. Tavoitteemme on varmistaa, että perheiden arjen tarpeet tulevat kaupungissa entistä paremmin kuulluksi.

Tilojen hallinnan tehostaminen: Käynnistämme kasvatuksen ja opetuksen tilojen hallinnan tehostamisen varmistaaksemme tehokkaan tilojen käytön. Lisäksi huolehdimme, että päiväkotien ja koulujen investointihankkeet etenevät aikataulussa.

Nuorten Yökahvilatoiminta: Aloittamamme nuorten yökahvilatoiminnan arvioimme sen vaikuttavuutta vuoden 2024 loppuun mennessä. Tavoitteena on tarjota turkulaisille nuorille turvallinen ja viihtyisä paikka kokoontua ja viettää aikaa.

Kaavoitusprosessien sujuvoittaminen ja nopeuttaminen: Jatkamme kaavoitusprosessien sujuvoittamista ja nopeuttamista. Erityisen painokkaasti priorisoimme investoinnit, joiden arvioidaan käynnistyvän nopealla aikataululla.

Rakennuttamisen malli: Teemme päätöksen rakennuttamisen mallista kevään 2024 aikana.

Hyte-kertoimen korottaminen: Asetamme tavoitteen hyte-kertoimen korottamiseksi ja pyrimme parantamaan tulosindikaattoreita hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on keskeisessä roolissa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Nämä kirjaukset ovat askel kohti entistä parempaa ja elinvoimaisempaa tulevaisuutta Turussa, painottaen erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kaupungin eri palvelusektoreiden tiivistä yhteistyötä.

#Turku #SDP #Talousarvio2024

sdp – SINUN PUOLELLASI