Kirsi Kauliomäki: Kaupunkien asukasmääriin suhteutettuna Turussa asunnottomia on eniten

Aran tilastojen mukaan vuoden 2022 marraskuussa asunnottomia oli Suomessa 3686 ja alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 815. Vuoteen 2021 verrattuna asunnottomien määrä väheni 185 henkilöllä. Turussa asunnottomia oli 377. Suurissa kaupungeissa kuten Turussa ja Kuopiossa pitkäaikaisasunnottomien määrä lisääntyi viime vuoden aikana. Tilastot eivät kerro koko totuutta ja piiloasunnottomuus on yksi asunnottomuuden muoto, jossa henkilö on kirjoilla joissain asunnossa, mutta ei kuitenkaan voi asua siellä esimerkiksi väkivallan vuoksi tai henkilö on pakotettu asumaan vastentahtoisesti jonkun luona, koska hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa.

Pienet tulot, talous- ja velkaongelmat, mielenterveyden haasteet, vankilasta vapautuminen ja päihdekäyttö lisäävät asunnottomuuden riskiä. Sosiaalisten ongelmien lisääntyminen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden suuri ruuhkautuminen ja hallitusohjelmassa olevat sosiaalietuuksista leikkaaminen lisäävät osaltaan riskiä asunnottomuuteen.

Perustuslain mukaan ”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”

Turun Kristillisten sosialidemokraattien yhdistys sai aloitteensa asunnottomuuden poistamisesta edelliseen hallitusohjelmaan. Ja hallitusohjelmaan kirjattiin asunnottomuuden poistaminen kahden seuraavan hallituskauden aikana.

Kirsi Kauliomäki, Turun Kristillisten sosialidemokraattien pj

Asunnottomuus on vähentynyt suurista kaupungeista ainoastaan Helsingissä, Espoossa ja Lahdessa. Asunnottomuus lisääntyi esimerkiksi Turussa. Suomessa on tavoitteena asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Asunnottomuuden poistamiseksi on edelleen paljon työtä tehtävänä, jotta tavoite voisi toteutua.

17.10. vietetään joka vuosi asunnottomien yötä, silloin on myös YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä. Asunnottomien yön yhtenä päätarkoituksena on muistuttaa, että asunto on meidän jokaisen perusoikeus.

Kirsi Kauliomäki

Turun Kristillisten sosialidemokraattien pj.

sdp – SINUN PUOLELLASI