Mari-Elina Koivusalo: Hallitus johtaa Suomea väärään suuntaan

Petteri Orpon (kok) johtaman hallituksen toimia näyttää ohjaavan puhdas oikeistoideologia, vaikka julkisuuteen kerrotaan tarinaa ”välttämättömistä” ja ”kipeistä” toimenpiteistä.

Meillä Suomessa on ollut vahvana periaatteena yhteisvastuu ja heikommasta huolehtiminen. Kun vaikeuksia on kohdattu, on ne kohdattu yhdessä. Turvaverkot auttavat, kun kenelle tahansa voi elämässä tulla tilanteita, ettei yksin pärjää.

Työmarkkinoilla on pyritty yhdessä sopimiseen ja kokonaisedun edelle laittamiseen yksittäisten voittojen tai etujen tavoittelemisien sijaan.

Tuloerot ovat Suomessa olleet pienet ja yhteiskunnan kahtiajakoa ei ole tarvinnut meillä pelätä. Politiikka on ollut vakaata ja ennakoitavaa, mikä on ollut Suomen valtti myös kansainvälisten investoijien silmissä.

Viime keväänä eduskuntavaalien alla vallitsi yhteinen näkemys myös siitä, että Suomen velkaantumiskehitystä on tulevina vaalikausina suitsittava ja talouden kasvun edellytyksiä vahvistettava.

Viime hallituskaudella työllisyysaste nousi historiallisen korkealle tasolle ja lähtökohdat talouden tasapainoiselle sopeuttamiselle, jossa kaikki osallistuvat voimavarojensa mukaan talkoisiin, piti olla hyvät. Toisin kävi.

Petteri Orpon johtama hallitus on ollut vallassa nyt hieman yli sata päivää, Suomen talous kääntynyt kohti taantumaa ja hallituksen ensimmäinen budjettiesitys nähnyt päivänvalon. Siinä velkaa otetaan yli 11 miljardia euroa, eli enemmän kuin edellisen hallituksen luotsatessa Suomea ja suomalaisia läpi korona-, energia- ja inflaatiokriisien.

Sosiaaliturvaan kohdistetaan valtavia leikkauksia siten, että ne kasaantuvat merkittävästi yhdelle ja samalle joukolle. Erityisesti kärsijöinä on pienituloiset lapsiperheet, joiden köyhyys ja huono-osaisuus uhkaa kasvaa Suomessa merkittävästi.

Työttömyys- ja sosiaaliturvan leikkauksille erityisen huono hetki on talouden suhdanteiden näyttäessä alaspäin. Työtä on mahdoton löytää, jos työpaikkoja ei ole. Jo nyt kuulemme uutisia yritysten lisääntyneistä vaikeuksista ja merkittävänä työllistäjänä toimivan rakennusalan ahdingosta.

Hallitus on omilla toimillaan syventämässä talouden suhdannekuoppaa.

Orpon hallituksen politiikka on väärää niin inhimillisistä kuin taloudellisistakin näkökohdista. Tulevaisuudessa maksamme laskua huono-osaisuuden lisääntyessä perheissä, opiskelijoiden painiessa entistä suuremmassa epävarmuudessa ja vastakkainasettelun lisääntyessä työmarkkinaosapuolten kesken.

Hallituksen toistuvat selitykset siitä, miten vaikeita leikkauksia on pakko tehdä talouden kuntoon saattamiseksi, eivät ole uskottavia, kun samaan aikaan suurituloisille jaetaan veronalennuksia eikä esimerkiksi osinkoverotuksen aukkoja paikata.

Yhteisvastuuta talouden kuntoon saattamisesta ei vaadita, vaan taakan kantavat he, joilla on valmiiksi vähiten.

Selvää on, että Suomea johdetaan nyt puhtaasti ideologialla eikä keinoilla, joilla aidosti tavoiteltaisiin velkaantumisen vähentämistä, samalla tulevaisuuden kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtien.

MARI-ELINA KOIVUSALO

kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen jäsen (sd)

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 19.10.2023.

sdp – SINUN PUOLELLASI