Mari-Elina Koivusalo: Koululaisliikenteen on oltava aina sujuvaa ja turvallista

Turussa on viime vuosina jouduttu turvautumaan äkillisiinkin ratkaisuihin koululaiskuljetusten osalta, kun väistötilaratkaisut ovat vaatineet oppilaiden siirtämistä koulutyöhön kauemmas lähikoulustaan.

Tänä syksynä tähän tilanteeseen jouduttiin Jäkärlän koulun osalta, kun koulutyö käynnistyi Kärsämäessä. Väistöratkaisu tehtiin hyvissä ajoin huhtikuussa ja kaupunginhallitus päätöksessään edellytti, että ”Lisäksi koulukyytien järjestämisestä käydään keskustelu yhdessä koulun ja vanhempainyhdistyksen edustajien kanssa. Tavoitteena on taata mahdollisimman turvalliset ja sujuvat koulumatkat ja -kuljetukset. Erityistä huomiota kiinnitetään 1. ja 2. luokkalaisten kuljetuksiin”.

Nyt koulutyötä ja -matkoja on takana viikko eikä kuljetuksia ole tätä kirjoittaessa vieläkään saatu toimimaan. Tämä on anteeksiantamatonta, eikä kaupunginhallituksen päätöstä ole ilmiselvästikään noudatettu.

Jokaiselle lapselle on taattava turvallinen ja sujuva koulumatka aina, mutta erityisesti silloin kun väistöratkaisujen vuoksi joudutaan oppilaita kuljettamaan pidemmän matkan päähän. Busseja on oltava riittävästi, niiden on kuljettava oikea-aikaiseti ja turvallisesti.

Mari-Elina Koivusalo

Kun tällaiseen pakkotilanteeseen väistöratkaisusta on päädytty, on kaupungin virkakoneiston huolehdittava erityisen tarkasti, että kaupunkilaisia palvellaan erinomaisella tasolla, erityisesti kun kyse on lapsista, heidän koulumatkoistaan ja perheiden arjen sujuvuudesta.

Jäkärlän oppilaiden koulukuljetukset on saatava sujuviksi ja turvallisiksi viipymättä. Ja kun tämä on tehty, on selvitettävä millaisia virheitä on tehty ja miten ne vältetään jatkossa kun väistämättä samankaltaisia ratkaisuja koulukuljetuksista joudutaan tekemään. Lisäksi lähtökohdan tulee olla, että kaupunginhallituksen tekemät päätökset toteutetaan siten, että ihmisille tärkeät palvelut ovat sillä tasolla kuin poliittiset päättäjät ovat edellyttäneet.

Mari-Elina Koivusalo, kaupunginhallituksen jäsen (sd.)

sdp – SINUN PUOLELLASI