Kirsi Kauliomäki: Eduskuntavaalit ovat tulossa, mutta ensin meillä on seurakuntavaalit

mielipiteet

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022. Tärkeät eduskuntavaalit ovat tulossa, mutta ei unohdeta, että ensin on seurakuntavaalit. Kirkon tehtävää toteuttavat erityisesti paikallisseurakunnat, joihin vaaleilla valitaan luottamushenkilöt. Jotta seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää tulee seurakunnan huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kuten hautajaisista. Tehtäviin kuuluvat myös kasvatus ja opetus, sielunhoito, diakonia ja lähetystyö.  

Tänä vuonna vietetään diakonian 150-vuotisjuhlavuotta. Diakoniatyö koostuu mm. köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisystä, vanhustyöstä, päihde- ja kriminaalityöstä sekä terveyden edistämisestä. Kaikki nämä ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä työmuotoja ja nämä ovat teemoina yleensä esillä lähes kaikissa vaaleissa. Seurakunnissakin toteutettavia ruokajakeluja, avustustyötä ja yhteisiä ruokailuja tarvitaan koko ajan enemmän tukemaan apua tarvitsevia.

Jokainen voi hakea keskusteluapua esimerkiksi kriiseissä ja hengellisissä kysymyksissä tätä kutsutaan sielunhoidoksi. Sielunhoidossa erityisiä muotoja ovat sairaalasielunhoito, parien ja perheiden auttaminen kirkon perheneuvonnan kautta. Keskusteluavulle ja tuelle on meidän yhteiskunnassamme tällä hetkellä erityisen suuri tarve. Lähetystyötä toteutetaan monella tavalla, tärkeää on maailmanlaajuisen vastuun ja tietoisuuden lisääminen. Me tiedämme tällä hetkellä monia kriisejä ympäri maailman ja kirkko on omalta osaltaan mukana auttamassa kriiseissä.

Me sosialidemokraatit täällä Turussa haluamme erityisesti huomioida, ettei ketään jätetä yksin, kaikki ovat samanarvoisia, ovi on kaikille auki ja lähimmäisen rakkaus toimii lähellä ja kaukana. Seurakunnassa tulee olla aikaa keskustelulle, läsnäololle ja aidoille kohtaamisille. Me haluamme lisätä diakonian, lapsi- ja nuorisotyön sekä vapaaehtoisten voimavaroja. Päätöksissämme ja toiminnassamme haluamme toimia ympäristöystävällisesti.

Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät mm. oman seurakuntansa tavoitteista, työntekijöiden palkkaamisesta, seurakunnan toiminnan kehittämisestä ja he valitsevat hiippakuntien ja koko kirkon päättäjät. Kirkko ei ole jokin erillinen instituutio vaan osa meidän yhteiskuntaa ja sen työmuodot koskettavat kaikenikäisiä, erilaisissa elämänvaiheissa. 

Me voimme muuttaa kirkkoa entisestään koko kansan kirkoksi. Luottamushenkilönä juuri Sinä voit vaikuttaa, millainen kirkko meillä on tulevaisuudessa. On siis tärkeää ja merkityksellistä olla ehdolla vaaleissa, mutta myös yhtä tärkeää on käyttää omaa äänioikeutta tulevissa seurakuntavaaleissa.

Kirsi Kauliomäki