Miku Kuuskorpi: Kokoomus petti taas opiskelijoille antamansa koulutuslupauksen

Opintorahan ja sen huoltajakorotuksen jäädyttäminen, yleisen asumistuen leikkaaminen, koulutustuen lakkauttaminen ja korkeakouluilta leikkaaminen. Nämä kaikki ovat säästöjä koulutuksesta ja suomalaisesta korkeasta osaamisesta. Ne ovat säästöjä paitsi opiskelijoilta myös tulevasta kestävästä kasvusta.

Ennen vaaleja kokoomus painavin sanoin lupasi, ettei koulutuksesta leikata, vaan päinvastoin. Koulutuksen piti olla kokoomuksen ”erityissuojelussa” (IS 1.2.2023). Samoin kokoomus ehti tarmokkaasti vakuutella, ettei esimerkiksi opintotuki ole indeksijarrujen vaikutuspiirissä (Demokraatti 10.2.2023).

Eipä tainnutkaan opiskelija olla kokoomuksen ”erityissuojelussa”. Uusi koulutuslupaus olikin koulutuspetos.

Opiskelijoiden toimeentulo on ollut ennestäänkin jo äärimmäisen tiukoilla, kun opiskelijan suurimmat tulonlähteet ovat juuri hallituksen leikkuriin nyt joutuvat opintoraha ja yleinen asumistuki. Nykytilanteessakin opiskelijan on käytännössä tehtävä kahta työtä eli opiskeltava ja käytävä töissä oman toimeentulonsa varmistamiseksi. Toimeentulon haasteet heikentävät opiskelukykyä ja koettelevat mielenterveyttä.


Samalla kun opiskelijan toimeentuloa heikennetään, joutuu myös suomalainen korkeakoulujärjestelmä kokemaan hallituksen leikkaukset nahoissaan. Valtionrahoitusta yliopistoille leikataan seitsemällä miljoonalla eurolla, ammattikorkeakouluilta lähtee peräti 12 miljoonaa euroa. Samalla hallituksen lisäykset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan valuvat korkeakoulujen sijaan yrityksille.

Hallitukselta ei ole uskottavaa korkeakoulupolitiikkaa, kun budjetissa korvamerkitään pieniä rahalisäyksiä toisille koulutuksen sektoreille ja samalla enemmän leikataan toisilta koulutuksen osa-alueilta sekä opiskelijoiden toimeentulosta – kuten hallitus nyt budjetissaan esittää. Koulutusleikkaus on koulutusleikkaus.

Samalla saivartelu siitä, ettei opintorahan indeksijarru olisi leikkaus opiskelijalta, on aika lopettaa – tämä indeksijarru kiistatta heikentää opiskelijan ennestäänkin huonoa ostovoimaa aina vain lisää.

Miku Kuuskorpi

Lainapainotteisuuden lisääminen entisestään opiskelijoiden toimeentulossa heikentää niin opiskelijoiden jaksamista kuin syventää pahenevaa mielenterveyskriisiä.

Koulutus, korkeakoulututkimus ja osaaminen ovat kestävän kasvun ja korkean työllisyyden edellytyksiä. Leikkaukset opiskelijoiden toimeentuloon ja jaksamiseen sekä korkeakoulutuksen laatuun ovat leikkauksia tulevasta talouskasvusta sekä tulevaisuudesta. Tästä sotkusta syntyvä velka siirtyy nyt tulevien sukupolvien maksettavaksi.

Hallituksen tekemässä budjetissa on kysymys arvovalinnoista. Ainakin minun on vaikea nähdä opiskelijaa äänestämässä kokoomuksen tekemää politiikkaa enää näiden uusien koulutuspetoksiksi muuttuneiden ”koulutuslupausten” jälkeen.

MIKU KUUSKORPI

hallituksen jäsen

Turun Demariopiskelijat

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 23.9.2023.

sdp – SINUN PUOLELLASI