Piia Elo: Sisäinen eheys antaa ulkoista turvaa

Presidentinvaalien televisiotentit jatkuvat taas joulutauon jälkeen. Tähänastisissa tenteissä on lähinnä puhuttu vain ulko- ja turvallisuuspolitiikasta arvokeskustelun loistaessa poissaolollaan.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuuluu toki presidentin ydintehtäviin ja on tärkeää tietää, mikä on ehdokkaiden linja näissä kysymyksissä, mutta pelkästään näihin kysymyksiin keskittyminen ei kuitenkaan palvele äänestyspäätöstä pohtivia kansalaisia, sillä erot ehdokkaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisissa näkemyksissä ovat hyvin vähäisiä.

Presidentti on arvojohtaja, jonka tehtävänä on koota suomalaisia yhteen. Vain sisäisesti yhtenäinen Suomi pystyy torjumaan tehokkaasti ulkoa tulevat horjuttamisyritykset. Siksi presidentinvaalitenteissä tulisi keskustella myös sisäisestä turvallisuudesta ja siitä, kuinka presidentti voi edistää kansakunnan yhtenäisyyttä.

Presidentin arvomaailma, aiempi kokemus ja johtamiskyvyt ovat äänestyspäätöksen kannalta keskeisiä asioita, joita toivoisin käsiteltävän myös televisiotenteissä, jotta todelliset vaikuttimet yksittäisten teemojen takaa tulevat esille.

Erityisen tärkeää tämä on aikana, jolloin hallituksen repivä politiikka haastaa kansakunnan yhtenäisyyden ja suomalaisen sopimisen kulttuurin. Siksikin olisi tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi presidentinvaalitenteissä keskusteltaisiin ehdokkaiden arvoista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Presidentin tehtävässä onnistumisen kannalta ei ole keskeistä, osaavatko ehdokkaat luetella ulkoa kaikki Suomen varuskunnat, joukko-osastot ja panssarivaunut – nämä tiedot istuva presidentti saa kyllä käyttöönsä. Sen sijaan keskeistä on, millaiset johtamistaidot tulevalla presidentillä on ja millaisiin arvoihin hänen päätöksentekonsa perustuu.

Toivottavasti jäljellä olevissa televisiotenteissä keskustellaan myös näistä kysymyksistä – se olisi äänestäjän edun mukaista.

PIIA ELO

Sdp:n puoluevaltuuston puheenjohtaja

Turku

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 9.1.2024.

sdp – SINUN PUOLELLASI