Taru Pätäri: Hallituksen leikkaukset lisäävät lasten tukipalvelujen tarvetta

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa useita sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia. Leikkaukset kohdistuvat muun muassa työttömyysturvaan ja -etuuksiin, toimeentulo- sekä asumistukeen. Nämä leikkaukset kohdistuvat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

Nämä leikkaukset kokonaisuutena lisäävät muun muassa lapsiperheköyhyyttä ja vaarantavat siten lasten kasvun ja kehityksen.

Kun otetaan sieltä, missä jo ennestään on vähän, niin tulos ei voi olla hyvä.

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset sosiaaliturvaan tulevat näkymään suoraan lasten elämässä heikentyneenä elintasona. Tämä tulee taas näyttäytymään huonovointisuutena ja -osaisuutena varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, jolloin tarvitaan niin kasvatuksen ja opetuksen kuin oppilashuollon tukitoimia.

Näitä tukitoimia on jo tällä hetkellä vaikea järjestää, ja tilanne tulee leikkausten edetessä räjähtämään käsiin. Meillä on jo koronan jälkeistä ”korjausvelkaa” kasvatuksen ja opetuksen piirissä, joten nyt olisi pitänyt panostaa siihen, eikä kaataa lisää likavettä myllyyn.

Kasvatuksen ja opetuksen alueella työskentelevät näkevät koko ikäluokan kirjon ja siihen sisältyy monenlaista tarinaa. Heillä on realistinen näkemys siitä, miten erilaiset tukipalvelut jo nyt sakkaavat ja hallituksen leikkaukset tulevat todennäköisesti lähes tuplaamaan tarpeet.

Väitän, että suurin osa meistä ei tiedä, mitä lapsiperheköyhyys on ja että sitä on edelleen kasvavissa määrin. Se ei ole vain uutisotsikko, vaan konkreettisesti joiltain perheiltä loppuu ruoka pöydästä ja ehjät sopivat vaatteet kaapista. Kun perheeltä viedään tukea elämiseen ja asumiseen, niin silloin viedään samalla lapsen ja nuoren mahdollisuuksia hyvään, yhdenvertaiseen elämään.

On myös hyvä muistaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitea on 2.6.2023 kehottanut Suomea välttämään sellaisia sosiaaliturvan leikkauksia, jotka kohdistuvat köyhyysriskissä oleviin lapsiin. Nykyhallitus ei kehotuksesta välitä, vaan tekee toimillaan juuri päinvastoin.

TARU PÄTÄRI

(sd)

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 10.10.2023.

sdp – SINUN PUOLELLASI