Taru Pätäri: Hallitus on hajottamassa elinikäisen oppimisen polkuja

Hallitus on romuttamassa pitkään rakennettua yhdenvertaista koulutusjärjestelmää.

Suomen menestys nojaa koulutukseen ja sivistykseen. Sen perustana on maksuton ja kaikille tasavertainen koulutus sekä erilaiset opintopolut, jotka ovat mahdollistaneet elinikäisen oppimisen huomioiden ihmisten eri elämäntilanteet.

Nykyinen hallitus on kuitenkin voimakkaasti romuttamassa tätä pitkään rakennettua yhdenvertaista koulutusjärjestelmää.

Ensimmäinen näkyvä toimenpide vaihtoehtoisten polkujen rajoittamiseen on ollut aikuiskoulutustuen lopettamispäätös sekä mittavat leikkaukset vapaaseen sivistystyöhön.

Nyt olemme saaneet kuulla, että hallitus aikoo kolminkertaistaa avoimien korkeakoulujen maksut. Avoimen polku on mahdollistanut opintoja muun muassa niille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua hintaville valmennuskursseille ja niille, joille avoin korkeakoulu on ollut lähes ainoa tie korkeakouluopintoihin.

Mikäli näin käy, se tarkoittaa opintopolkujen kaventamista ja yhdenvertaisen koulutusjärjestelmän murentamista sekä tien avaamista opintojen laajempaankin maksullisuuteen.

Tämä on iso arvovalinta.

TARU PÄTÄRI

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 28.11.2023.

sdp – SINUN PUOLELLASI