Taru Pätäri: Katse kohti merellistä Turkua – Pansio-Pernon alueen arvo tulisi ymmärtää

Saimme viime viikolla lukea uutisen, että Turun asukasluku on ylittänyt 200 000 asukkaan rajan. Uutinen oli odotettu ja toivottu, sillä se kertoo positiivisista tulevaisuudenkuvista koko kaupunkikehitykselle sekä elinkeinoelämälle.

Kun kaupunki saa lisää asukkaita, se tietää lisää verotuloja, kasvua ja toivottavasti myös työtä.

Uutisoinnissa nostettiin jälleen kerran Tampere vertailukohteeksi, mikä on sinänsä ymmärrettävää, koska siellä on tehty rohkeita, hyväksi osoittautuneita ratkaisuja. Itse näkisin kuitenkin, että meidän tulee nähdä Turun kaupunkirakenteen ominaispiirteet ja lähteä ensi sijassa kehittämään niitä. Yksi niistä on suora tie merelle ja meren ääreen.

Pormestariohjelmassa on selkeästi listattu asioita, joilla vaikutamme kaupungin kehittymiseen ja alueelliseen laajentumiseen sekä houkuttelevuuteen.

Yksi pormestarisopimuksessa mainituista kehittämiskohteista on merellinen Turku. Erityisesti Pansio-Perno-alueen merellinen luonto on ollut tähän mennessä unohdettu mahdollisuus, mutta toivon, että sen arvo ymmärretään, kun merellistä Turkua lähdetään toteuttamaan. Tämä on huomioitu jo yleiskaavaa laadittaessa.

Merellisyys ei tarkoita pelkästään meriteollisuutta tai satamia, vaan se tulee nähdä isona kokonaisuutena kaavoituksen puolella.

Tällä hetkellä tuon alueen ranta on suurimmalta osin satama-aluetta tai yritystoimintaa, mikä ei välttämättä sovellu meren ääreen ympäristökysymysten kannalta. Tämä on nähtävissä jo silmämääräisesti.

Merellisyys ei tarkoita pelkästään meriteollisuutta tai satamia, vaan se tulee nähdä isona kokonaisuutena kaavoituksen puolella.

Taru Pätäri, kaupunginvaltuutettu (sd.)

Merellisyyden tulee mahdollistaa asukkaiden pääsy rantaan, eri asumismuotojen rakentuminen veden läheisyyteen sekä luontoarvojen korostaminen. Uusien alueiden rakentumisessa rakennuskannan ja monipuolisen asuntokannan avulla voidaan vaikuttaa myös segregaation purkuun ja kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Merellinen Turku voi sisältää myös elinkeinoelämälle ja esimerkiksi matkailulle uusia mahdollisuuksia, jotka kertautuvat positiivisina vaikutuksina koko kaupungille.

On siis hyvä seurata, mitä naapurissa tapahtuu, mutta ei tule sulkea silmiä oman kaupungin erityispiirteiltä, vaan on uskallettava innovoida omaa näkemystä ja katsoa tulevaan.

TARU PÄTÄRI

kaupunginvaltuutettu (sd)

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 17.8.2023.

sdp – SINUN PUOLELLASI