Taru Pätäri: Terveet ja pysyvät väistötilat tulee turvata kaikille – siksi tarvitsemmekin pysyviä väistötiloja nopeisiin ratkaisuihin

Turun koululaisista tällä hetkellä 20 prosenttia opiskelee väistötiloissa. Myös useampi varhaiskasvatusyksikkö on samassa tilanteessa.

On todella ikävää, että tilat ovat siinä kunnossa, että ne suljetaan terveydelle vaarallisena. Kuitenkin on parempi, että ongelmat tunnistetaan ja tunnustetaan ja lähdetään etsimään ratkaisuja kuin että asialle ei tehtäisi mitään.

Valitettavan usein tilan sulkemispäätös tulee nopealla aikataululla. Useisiin tiloihin, kuten esimerkiksi Jäkärlän kouluun, on tehty korjaustoimenpiteitä, mutta ne on katsottu riittämättömiksi ympäristöterveyden suunnalta. Kun päätös sulkemisesta tulee, niin pitää olla valmius tehdä ratkaisuja.

On totta, että prosessit vaativat jatkossa selkeämpää tiedotusta ja vastuutahoa, jolla on riittävä tieto asian laajoista eri vaikutuksista. Osallisuutta tulee lisätä, kun tulevaa suunnitellaan ja sen tulee olla johdonmukaista ja faktoihin perustuvaa, sillä investoinnit ovat suuria niin taloudelliselta kuin inhimilliseltäkin kannalta.

Koulun henkilökunnan näkökulmasta ratkaisut eivät voi venyä kesän yli, sillä suurimmassa osaa kouluista seuraavan lukuvuoden suunnittelu on jo tehty. On kaikkien etu, niin lasten kuin perheiden ja koulujen henkilökunnankin, että tiedetään hyvissä ajoin, missä seuraavan lukuvuoden koulutyö alkaa.

On kaikkien etu, niin lasten kuin perheiden ja koulujen henkilökunnankin, että tiedetään hyvissä ajoin, missä seuraavan lukuvuoden koulutyö alkaa.

Jäkärlän uuden koulun suunnitelmat ovat jo aluillaan ja Kärsämäen väistöstä voidaan siirtyä uuteen koulutaloon. Kärsämäki on toiminut pari viime vuotta Sirkkalan koulun väistönä ja se on osoittautunut toimivaksi. Usein ehdotetaan, että alueilta löytyisi korvaavia tiloja, mutta kaikki tilat eivät sovellu opetustiloiksi, sillä niissä on omat vaatimuksensa.

Varissuon koulutalon kohdalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin että on löydettävä ennen syksyä ratkaisu, sillä koulutalo suljetaan lukuvuoden päätteeksi. On päätetty, että ensimmäisen luokan oppilaat siirtyvät Pääskyvuoren koulun tiloihin, koska siellä on tilaa koulun oppilasmäärän ollessa pienempi kuin suunnitellut tilat. Muut Varissuon luokat siirtyvät ns. Tunturikiinteistöön.

Tämän väistön aikana voidaan tehdä osallistava suunnitelma siitä, miten Varissuon tilanne ratkaistaan jatkossa parhain päin. Mitään lopullista päätöstä ei ole, vaikka näin on julkisuudessa väitetty.

Uusia koulu-/monitoimitaloja nousee myös muualle ja osa, kuten esimerkiksi Runosmäen alueen Lyseo, odottaa edelleen ratkaisuja uudesta koulutalosta tilaelementeissä. Sen vuoksi ns. parakit ei ole aina oikea ratkaisu koulun väliaikaiselle sijoittumiselle, koska silloin jäädään helposti välitilaan.

Terveet ja pysyvät koulutilat tulee taata kaikille ja siksi tarvitsemmekin pysyviä väistötiloja nopeisiin ratkaisuihin.

On luonnollista, että kouluasiat herättävät tunteita. On kuitenkin muistettava, että puhumme lakisääteisestä palvelusta ja meillä tulee olla valmius jatkaa sitä keskeytymättömänä opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti.

Taru Pätäri

peruskoulun rehtori, Turun Sos. Dem. Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Turun Sanomat ovat julkaiseet jutun 31.5.2023.