Tasavallan presidentiksi tarvitaan vahva ja vakaa arvojohtaja, jotta ketään ei jätetä

Jutta Urpilainen on erinomainen valinta tasavallan presidentiksi. Oikeistolaisten ja keskustaoikeistolaisten miesten vaihtoehdoksi tarvitaan eurooppalaisuuteen sitoutunut punavihreä nainen, jolla on pitkä kokemus politiikasta ja vahva ulkopolitiikan osaaminen. Jutta Urpilaisen kokemus kansainvälisissä tehtävissä on erittäin vahva ja komissaarina hän on ajanut rauhan ja vakauden Eurooppaa eteenpäin.

Tarvitsemme presidentin, jolla on rohkeutta olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Jutta Urpilainen on näyttänyt uransa aikana jo useaan kertaan, ettei pelkää uusiin haasteisiin tarttumista tai vaikeisiin paikkoihin astumista. SDP:n ensimmäisenä naispuolisena puheenjohtajana, Suomen ensimmäisenä naispuolisena valtiovarainministerinä sekä ensimmäisenä naispuolisena EU-komissaarina hän on todellinen lasikattojen rikkoja.

On Suomen etu, että Suomen seuraava presidentti on jo valmiiksi maailmalla tunnettu ja luotettavana pidetty henkilö. Tarvitsemme presidentin, jonka ei tarvitse alkaa etsiä puhelinluettelosta valtiojohtajien puhelinnumeroita, vaan hänellä on ne hallussa jo valmiiksi. Tarvitsemme presidentin, johon myös muu maailma voi luottaa aikana, jolloin sota ja epävakaus luovat varjoja Euroopan yllä. Suomen seuraavan presidentin on pystyttävä neuvottelemaan luontevasti monien kumppanimaiden kanssa. Tässä Jutan monipuolinen kokemus on eduksi.

Vaikeina aikoina presidentin tehtävää ei ole aikaa harjoitella. Kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina Jutta Urpilainen on vastannut EU:n suhteista 126 valtioon ympäri maailman. Viimeisimpänä hän on neuvotellut EU:n puolesta yhteistyösopimuksen EU:n ja 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtion välillä. Tasavallan presidentin rooliin astuminen olisikin luontevaa jatkumoa Urpilaisen nykyiselle työlle.

Presidentin on uskallettava olla myös arvojohtaja.

Suomi tarvitsee presidentin, joka kertoo arvoistaan avoimesti ja jolla on rohkeutta vaatia, että suomalaisessa yhteiskunnassa ketään ei jätetä. Presidentin tehtävänä ei ole jakaa kansaa tai ajaa vain vahvimpien ja menestyvimpien etuja, vaan olla aidosti tavallisten kansalaisten puolella ja yhdistää ihmisiä.

Kun huolehdimme kaikkien ihmisoikeuksista, huolehdimme myös heistä, jotka ovat heikommassa asemassa elämässään. Jutta Urpilainen on tuonut arvojaan selvästi esille ja puhunut siitä, että ”viimeiset tulevat ensimmäiseksi” ja on meidän velvollisuutemme auttaa heikompia. Tämä ihmiskäsitys on muovannut myös omaa arvopohjaani, jonka vakaassa pohjassa ovat vapaus, veljeys, ja tasa-arvo. Jutta Urpilaisen tavoitteena on ollut pitkään jo edistää oikeudenmukaisuutta, vihreää kasvua ja kestävää rauhaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Suomessa tämä ”ketään ei jätetä” -arvopohja on ollut voimissaan. Tästä syystä valintani seuraavaksi tasavallan presidentiksi on Jutta Urpilainen.

Mari Lahti

Turun SDP:n puheenjohtaja