Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan sd-lautakuntaryhmä: Turku tarvitsee vanhojen koulupihojen kehittämisohjelman!

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan sosialidemokraattinen lautakuntaryhmä jätti 
lautakunnan kokouksessa tiistaina 18. huhtikuuta aloitteen vanhojen koulupihojen 
kehittämisohjelmasta. Lautakunta on kuluvan vuoden aikana saanut katsauksen koulujen ja 
päiväkotien pihojen suunnitteluperiaatteisiin ja keskustellut pihojen tilanteesta.


Koulurakennusten ohella tarve myös olemassa olevien kasvatuksen ja opetuksen kiinteistöjen
pihojen läpikäyntiin on suuri, sillä pihojen palvelutasossa, viihtyisyydessä ja turvallisuudessa 
on vaihtelua. Sd-lautakuntaryhmän mielestä jokaisen koulu- ja päiväkotirakennuksen pihan 
nykytilanne on selvitettävä ja laadittava tarvittavat kehittämistoimet pihan parantamiseksi.


– Turussa on jo paljon hyviä, oppimista, palautumista ja liikkumista tukevia koulujen, 
päiväkotien ja oppilaitosten pihoja. Aloitteen myötä jokainen piha saisi ansaitsemansa 
huomion, kertoo lautakunnan jäsen Johanna Forss-Lähdesmäki.


– Aloitteella haluamme varmistaa, että käyttäjien toiveet muuttuvat konkreettisiksi tavoitteiksi 
ja suunnitelmiksi, korostaa lautakunnan jäsen Miika Tiainen.


Sd-lautakuntaryhmän iloksi koko lautakunta yhtyi aloitteeseemme. Nyt on aika ryhtyä 
tuumasta toimeen! Aloite on luettavissa alla:


Lautakunta-aloite: Vanhojen koulupihojen kehittämisohjelma


Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kiinteistöissä käy päivittäin tuhansia lapsia, 
nuoria, opiskelijoita sekä kasvatus- ja opetusalan ja tukipalveluiden ammattilaisia. Opetuskiinteistöjä 
on kovan korjausvelan pakottamana jouduttu tarkastelemaan viime vuosina verrattain 
systemaattisesti, mutta koulupihojen osalta tilanne ei ole vastaava.


Pihojen palvelutasossa, viihtyisyydessä ja turvallisuudessa on suuria vaihtelua. On kouluja ja 
päiväkoteja, joiden pihat ovat viihtyisiä, toimivia ja virikkeellisiä, mutta toisenlaisiakin esimerkkejä 
löytyy. Toisen asteen oppilaitosten osalta pihat voivat olla pahimmillaan pelkkää parkkipaikkaa.
Me allekirjoittaneet esitämme siis, että Turun kasvatuksen ja opetuksen käytössä olevien kiinteistöjen 
pihojen parantamiseksi laaditaan kehittämisohjelma. Jokaisen kiinteistön pihan nykytila tarkistetaan ja 
laaditaan toimenpiteet pihan kehittämiseksi. Toimenpiteitä suunnitellaan käyttäjälähtöisesti.
Toimenpiteiden laadinnassa otetaan huomioon pihan viihtyisyys, toimivuus, virikkeellisyys ja 
turvallisuus. Tavoitteena on, että pihat tukisivat kasvatus- ja opetustyötä sekä antaisivat paikkoja 
hengähdystauoille.


Ohjelman yhteydessä tarkistetaan myös pysäköintiratkaisujen tilanne. Tarkoituksenmukaista ei ole, 
että piha-alueet ovat kauttaaltaan varattuina kulkuvälineiden käyttöön. Pysäköinnin osalta kehitetään 
myös kunkin kiinteistön pyöräpysäköintiä. Tätä työtä ei tarvitse aloittaa tyhjältä pohjalta, sillä 
konsernihallinnon tilapalveluissa on jo tehty selvitys Turun koulujen pyöräpysäköintipaikkojen 
tilanteesta.


Turussa 18.4.2023
Miika Tiainen
Piia Elo
Johanna Forss-Lähdesmäki