Turun SDP: Hallituksen leikkauspolitiikka kohtuutonta 

Edustajiston kokous Turun suomenkielisen työväenopistolla 30.11.2023. minkä toimintojen jatkumisen turvaamista kokous piti myös ensiarvoisen tärkeänä. Kuvan eturivissä vas. Tatu Alari ja oik. Ari Virta.

Petteri Orpo julisti vielä viime keväänä, että valtion taloutta sopeutettaessa keneltäkään ei vaadita kohtuuttomia. Suuri osa heikennyksistä uhkaa kasautua samoille henkilöille sekä kotitalouksille ja näin aiheuttaa täysin kohtuuttomia tilanteita. Leikkaukset osuvat kipeästi mm. opiskelijoihin sekä työttömiin ja yhden huoltajan perheisiin. Köyhien lasten määrä lisääntyy selvityksen mukaan ensi vuonna 17 000:lla. 

Turun SDP katsoo, että hallituksen kaikista leikkauksista tulee tehdä kokonaisvaikutusarviot sekä, selvittää kasautuvien leikkausten vaikutus ihmis- ja perusoikeuksien toteutumiseen. Leikkauksista tulisi myös perääntyä siltä osin, kuin ne kohdistuvat kohtuuttomalla tavalla kohtuuttomasti samoihin ihmisiin. 

Turun SDP on huolissaan yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja epäoikeudenmukaisen politiikan vaikutuksista tavallisiin ihmisiin. Suomalaiset olisivat valmiimpia valtion talouden sopeutustoimiin, mikäli ne jakautuisivat yhteiskunnassa tasaisemmin.

Nyt hallitus leikkaa heikompiosaisilta samalla kun rikkaimpien verotusta kevennetään ja valtion velkaantuminen ei ole taittumassa. 

Taloutta voidaan sopeuttaa oikeudenmukaisemmin. SDP:n vaihtoehtobudjetissa sosiaaliturva- ja työttömyysturvaleikkaukset perutaan. Pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten verotus kevenee. Hallituksen politiikassa on kyse siis arvovalinnasta, kun heikommassa asemassa olevat laitetaan kantamaan suurin taakka sopeutustoimista. 

Kannanotto on hyväksytty Turun SDP:n edustajiston sääntömääräisessä syyskokouksessa 30.11.2023 Turun Työväenopistolla, minkä toimintojen jatkumisen turvaamista kokous piti myös ensiarvoisen tärkeänä. 

sdp – SINUN PUOLELLASI