Turun SDP muistuttaa Turun Tunnin junan tärkeydestä ja edellyttää Petteri Orpon hallitukselta lupausten pitämistä 

Kuva: VR Päärautatieasema Pekka Keskinen

Turun SDP:n edustajisto tukee pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjausta Turun Tunnin junan toteuttamisesta.

Perusteellisesti selvitetty ja pitkälle suunniteltu uusi, luotettava ja nopea raideyhteys on Suomen suurin ja tärkein liikennehanke, joka yhdistää suuret kaupunkiseudut yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi.

Turun SDP

Turun SDP tukee hallituksen pyrkimyksiä hankkeen ripeäksi toteuttamiseksi ja on huolissaan, ettei hanketta mainita hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä hallitusohjelman tavoin. Tärkeä askel on otettava jo tänä syksynä, kun Euroopan unionin CEF-rahoitushakukierros toteutuu. Kun hallitus varmasti haluaa olla aktiivinen EU-tukien kotiuttamisessa Suomeen, on nyt aika toimia.

Suuret liikennehankkeet ovat osoittautuneet vaikutuksiltaan merkittäviksi niin kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisen kuin tulevaisuuden kasvun kannalta niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Turun SDP tukee kaikkia pyrkimyksiä tärkeiden raidehankkeiden toteuttamiseksi.

Kannanotto on hyväksytty Turun SDP:n edustajiston kokouksessa.

sdp – SINUN PUOLELLASI