Turun SDP: Työllisyyspalvelujen siirto kuntien vastuulle luo uutta kasvua ja elinvoimaa  

Väistyvän Sanna Marinin hallituksen yksi merkittävin päätös kuntien kannalta oli hallituskauden puolivälissä käynnistetty työllisyys- ja elinkeinopalvelujen siirto kuntien vastuulle. Lakiuudistus hyväksyttiin kuluvana keväänä. Uudistuksen myötä työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä vuoden 2025 alusta lukien. 

Tavoitteena on luoda uudenlainen palvelurakenne, joka edistää työntekijöiden nopeaa työllisty-mistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Paras tieto niin työ-voima-, yritys- kuin koulutustarpeista on juuri alueilla itsellään, ja nyt nämä kaikki saadaan osaksi yhteistä toimintaa ja yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Turun SDP pitää hyvänä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä hyvinvointialueille, voivat kunnat ja kaupungit entistä paremmin keskittyä elinvoimatehtävänsä toteuttamiseen.

TE-uudistus antaa tähän oikeat lähtökohdat. Vuoden 2025 alusta tapahtuva muutos on kuitenkin suunniteltava huolella, jotta se palvelee kaupunkia ja koko maakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla heti alusta alkaen. 

On selvää, että 20 000 henkilön työvoimapohjan vaatimus luo maakuntaan laajempia kuin yksittäisten kuntien kokonaisuuksia, ja siksi yhteistyön sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota alusta alkaen. 

Oma roolinsa on myös käynnistyneellä seutuyhteistyöllä. Tavoite koko aluetta palvelevista eheistä oppimispoluista, osaavan työvoiman saamisesta, työllisyysasteen nostamisesta ja yritysten kasvun varmistamisesta on kuitenkin koko maakunnankin tasolla yhteinen. 

Jotta uudistukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja alueiden elinvoimaa vahvistaa, tulee myös Petteri Orpon johtaman tulevan hallituksen antaa alueille riittävät työkalut ja resurssit sen toteuttamiseen. Kunnille tarvitaan historiallisen suurten sote- ja TE uudistusten jälkeen työrauha. 

Lisäksi kunnille ja alueille on turvattava riittävät resurssit uudistusten läpi viemiseen ja niiden juurruttamiseen sekä jätettävä leikkauslistojen ulkopuolelle koulutuspalvelut: suomalaisten osaamistasoa ja osaavan työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa varmistaa vain laadukas ja riittävästi resurssoitu koulutuspolku aina perusopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön ja korkeakouluihin. 

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestön edustajisto hyväksyi em. kannanoton ylimääräisessä kokouksessaan 15.06.2023.  

sdp – SINUN PUOLELLASI