Turun SDP:n valtuustoryhmän budjettitavoitteet vuodelle 2023

Turun SDP:n valtuustoryhmä asetti kokouksessaan 23. lokakuuta seuraavat budjettitavoitteet vuoden 2023 Turun talousarvioon ja seuraaville taloussuunnitelmavuosille. Kaupunginvaltuusto päättää budjetista 14.11.2022 joten neuvottelujen aika on nyt.

Turun Sdp haluaa panostaa Turun elinvoimaisuuteen huomioiden kuitenkin elinkustannusten nousun. Investoinnit tuovat elinvoimaa, työtä ja verotuloja talousalueelle.

Investoinneissa on pysyttävä budjetoinneissa, tämä tulee näkyä esimerkiksi  musiikkitalon rakennusvaiheessa.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintaa tulee tehostaa digiltaalisiota lisäämällä.

Hyvinvointilautakunnan rakentuminen tulisi sisältyä kaupunginhallituksen budjettiin ennaltaehkäisevän toiminnan ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Siihen tulee  varata 1 miljoona euroa kh:n talousarviosta. Muutos liittyy sosiaali- ja terveystoimen siirtymiseen pois kaupungin toiminnoista hyvinvointialueelle.

Kasvatus ja opetus:

Kasvatuksen ja opetuksen sopeuttamistoimenpiteet tulee kohdistaa perustoimintojen ulkopuolelle.

Palvelutaso tulee säilyttää, mutta kiinnitetään huomiota hankintoihin, kiinteistökuluihin ja palveluprosessien sujuvoittamiseen esimerkiksi työaikajärjestelyjen tehostamisella varhaiskasvatuksessa.

Toimialueen kiinteistöjen kuntoon tulee panostaa ja huolehtia, että väistötiloissa olevat lapset ja nuoret saavat asianmukaiset tilat.

Mahdollinen lapsi- ja oppilasmäärien kasvu on huomioitava talousarviossa.

Työhyvinvointiin on panostettava taloudellisesti ja johtamisen tasolla.

Kiinteistönhoitoa lähdetään kokeilemaan alueellisesti kaupungin omana toimintana kohdentaen henkilöstöresurssi, ns talonmiesmalli tiettyihin kohteisiin. Kokeilun jälkeen tehdään vaikuttavuusarviointi.

Kaupunkiympäristötoimiala:

Sd -ryhmä haluaa pitäytyä jo sovitussa Musiikkitalon kustannusarviossa, 82,7 miljoonaa, eikä tule hyväksymään sen ylitystä vaan rakennushanke on suunniteltava siten, että ylitystä ei tule.

Lupapalveluja ja kaavoitusta tulee sujuvoittaa,  sähköisiä palveluja kehittää ja  hakemusten käsittelyaikaa pitää saada lyhennettyä ja näihin tarvitaan kohdennettuja varoja.

Vapaa-aikatoimiala:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan tulee saada pysyviä määrärahalisäyksiä kulttuuri- ja nuorisolautakunnan budjettiin vuodesta 2023 alkaen.  50 000 euron määrärahan lisäys tulee osoittaa Rock Academy -toimintaan ja 50 000 euron määrärahan lisäys nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille jaettaviin avustuksiin. Näillä molemmilla on ennaltaehkäiseviä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Turku Rock Academy tarjoaa bänditoiminnan keinoin väylän löytää oma paikkansa yhteiskunnassa ja sen katsotaan tuovan valtavia taloudellisia mutta ennenkaikkea inhimillisiä säästöjä. Lapsi- ja nuorisojärjestöt tuottavat osittain ammattilaisten tukemana mutta pääosin vapaaehtoisvoimin laajalti sellaista toimintaa, mikä tuo lisää harrastuksia ja elämänsisältöä laajasti siten, että kaupunki ei voi sellaisia palveluja tarjota. Kustannustason noustessa myös harrastustoimintojen kustannusten nousuun on reagoitava etenkin kun nuorten tai perheiden käytettävissä olevat tulot eivät ole nousseet samassa suhteessa.

Sd -ryhmä ei hyväksy toimialan sopeuttamistoimintoja siltä osin kuin ne kohdentuvat lapsi -ja nuorisotyöhön.