Mari Lahti ja Minttu Ojanen: Turvaverkot eivät parane heikoimmassa asemassa olevilta leikkaamalla

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja (kok) ja aluevaltuutettu Janika Takatalo (kok) vaativat 10.3. mielipidekirjoituksessaan Joensuun järkyttävään lapsensurmaan viitaten, ettei yksikään lapsi saa enää pudota turvaverkkojen läpi ja että oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen on taattava. Niin ikään he toteavat, että Varhassa lasten ja nuorten hyvinvointi on otettu vakavasti.

Perhekeskusten toiminta on vakiintumassa koko hyvinvointialueelle. Tämän vuoden aikana hyvinvointialueella aloittaa uusi organisaatioyksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, mihin on koottu niin perhekeskusten kuin lastensuojelun palvelut sisältäen muun muassa neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, psykologi- ja kuraattoripalvelut, kasvatus- ja perheneuvolan sekä varhaisen tuen perhetyön. Tämä uusi yksikkö tarjoaisi laajaa tukea ja hoitoa myös lasten ja nuorten mielenterveyteen.


Saimme myös nähtäville perjantaina 15.3. Varhan viranhaltijoiden näkemyksen (uutisoitu TS:ssä 15.3.), jossa esitetään suljettavaksi 16 terveysasemaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Tämä herättää suurta huolta juuri lapsiperheiden palveluiden saavutettavuudesta.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Hartiala pitää viranhaltijoiden esitystä hyvänä. Tästä herää vain suuri huoli siitä, että miten käy lapsiperhepalveluiden pienemmissä kunnissa?

Voitaisiinko tulevaisuudessa esimerkiksi neuvolapalvelut sijoittaa niissä kunnissa, joissa terveysasemaa esitetään suljettavaksi, esimerkiksi lähikoulun yhteyteen? Lasten turvallisen kasvun takaamiseksi meidän ei tule heikentää suomalaisen yhteiskunnan parasta ennaltaehkäisevää palvelua, eli neuvolapalvelua.

Mielipidekirjoituksessa(TS 10.3.) kokoomusta edustavat aluepäättäjät myös esittävät, että perheiden toimeentulon haasteita on ratkottava muun muassa lapsiperheiden sosiaaliturvaa kehittämällä. Tämän erittäin kannatettavan esityksen erikoiseksi tekee se, että kirjoittajien oman puolueen johtama hallitus on ajamassa sosiaaliturvaan tekemillään leikkauksilla lähes 17 000 uutta alaikäistä köyhyysrajan alapuolelle.

SOSTEn tekemien laskelmien mukaan Varsinais-Suomessa Varhan alueella hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät lapsiköyhyyttä 1 260 lapsella.

Sosiaaliturvaleikkausten rinnalla hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu merkittäviä säästöpaineita. Hyvinvointialueita rahoittaa lähes yksinomaan valtio. Pääministeri Orpon hallitus on asettanut hallitusohjelmassaan tavoitteekseen säästää hyvinvointialueiden rahoituksesta 1,4 miljardia euroa vuoteen 2027 mennessä.

Huolestuttavaa on myös se, että pääministeri Orpo vihjailee samalla, että hyvinvointialueiden lakisääteisiä palveluita voitaisiin supistaa. On suuri huoli, että jo ennestään lapsiperheisiin kohdistuneet leikkaukset ja palveluiden supistukset vain lisääntyvät tulevaisuudessa ja suistavat yhä enemmän lapsiperheitä köyhyyteen ja ahdinkoon.

Köyhyyden lisääntyessä lisääntyy myös sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuva paine. Tutkimusnäyttö osoittaa, että perheiden siirtyminen toimeentulotuelle lisää esimerkiksi terveydenhuollon ja lastensuojelun kustannuksia. Sosiaalisen toimintakyvyn ja mielenterveyden heikkeneminen sekä syrjäytyminen voivat muodostaa kalliin noidankehän.

Mikä on siis todellisuudessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan ja hänen puolueensa tahtotila taata kaikille lapsille hyvä ja turvallinen lapsuus? Nyt sanat ja teot eivät ihan kohtaa.

MINTTU OJANEN

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsen, Turun Sdp:n hallituksen jäsen

MARI LAHTI

aluevaltuutettu, Turun Sdp:n puheenjohtaja

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 19.3.2024.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *