Aada Uhlgrén: Direktiivi juomapullojen panttijärjestelmän käyttöönotosta EU-maissa

mielipiteet

Muoviroskan minimointi on tärkeää. Se on tärkeää siksi, että se on maailman vakavimpia uhkia vesiekosysteemille. Muoviroska lisäksi vahingoittaa eläimiä sekä ympäristöämme merkittävästi. Lisäksi mikromuovi luonnon kiertokulussa on ongelma, jonka laajuutta emme vieläkään täysin ymmärrä.

EU on vähentänyt muoviroskaa mm. tuotekielloin. Muovipilli hajoaa 200 vuoden kuluessa ja muovipullo voi kellua meressä jopa 450 vuotta. Se on kestämätöntä. Suurin osa meistä on varmaankin huomannut, että muovipillit sekä kertakäyttöiset muoviaterimet ovat hävinneet kaupoista ja ravintoloista. Tämä on ollut varmasti vaikuttava teko, mutta mitä muuta voitaisiin tehdä?

Euroopassa matkustaneena olen kiinnittänyt huomiota siihen, että suurimmassa osassa maita pulloja ei voi palauttaa kauppaan panttia vastaan tai edes ilman panttia. Täten suuri osa muovipulloista päätyy sekajätteeseen. 

Hanaveden juominen ei ole tyypillistä kaikkialla Euroopassa. Tästä voi päätellä, että muovipulloja kulutetaan silloin enemmän näissä maissa Pohjoismaihin verrattuna.

Minusta tehokas tapa lisätä laajemmin muovin kierrätystä ja näin vähentää muoviroskaa olisi kehittää kertakäyttömuovidirektiivin rinnalle myös direktiivi, jossa säädettäisiin suoraan pullonpalautusta ja panttijärjestelmän käyttöönotosta EU-maissa.

EU:n tavoitteena on, että 100% muovipakkauksista on oltava kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Vaihtoehtona panttijärjestelmälle ollaan esitetty tuottajavastuulakia, jotta yritys olisi itse vastuussa pakkausjätteidensä keräyksestä ja kierrätyksestä. Näen tämän kuitenkin paljon tehottomampana vaihtoehtona. Se, että tuottaja järjestää ja kustantaa muovin asiallisen kierrätyksen, ei suoraan takaa jätteiden päätymistä oikeasti kierrätykseen.

Lisäksi käytännön toteutus tuottajavastuulaissa on todennäköisesti hyvin hajanainen riippuen sekä valtiosta että yrityksestä.

Panttijärjestelmä on tehokas, sillä se motivoi rahallisesti jokaista tukemaan kiertotaloutta, myös niitä, joita ei niin sanotusti kiinnosta kierrätys pätkän vertaa. Ehkäpä tulevaisuudessa panttijärjestelmä voisi ulottua myös muihin muovipakkauksiin. Lisäksi koen panttijärjestelmän edistävän positiivisesti yleistä mielipidettä kiertotaloudesta.

Aada Uhlgrén 

Turun Demarinuorten puheenjohtaja