Piia Elon vappupuhe Turussa 1.5.2024.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja ja Turun kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elo piti vappupuheen Turun SDP:n, Vasemmistoliiton ja SAK:n yhteisessä Vappujuhlassa Turun Vähätorilla 1.5.2024. Lue puhe tästä.

Arvoisa vappujuhlaväki, hyvät kuulijat, hyvät toverit

Onpa ilahduttavaa saada olla täällä tänään teidän kanssanne vastaanottamassa kesää. Nauttimassa lämmöstä ja valosta pitkän, synkän talven jälkeen. Valoa ja iloa sekä uutta eloa me Suomessa todella nyt tarvitsemmekin, sillä kulunut talvi on ollut raskas niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.

Viime kesäkuusta asti Suomessa on puhaltanut kylmä oikeistopuhuri. Se on murentanut suomalaista hyvinvointivaltiota, nakertanut Suomessa länsimaisen demokratian ja oikeusvaltion arvoja. Ja antanut yhä lisää heille, joilla jo paljon on ja ottanut heiltä, joilla on ollut vaikeaa jo ennestään. Huhtikuun alussa voimaan astuneet leikkaukset sosiaaliturvaan ovat synkentäneet monissa kodeissa tulevaisuuden näkymiä entisestään. Näyttää siltä, että Petteri Orpon ja Riikka Purran johtama hallitus on kuitenkin linjansa valinnut; ja se ei ole oikeudenmukaisuuden tai empatian linja.

Vastikään saimme kuulla hallituksen kehysriihessä päätetystä kolmen miljardin euron lisäsopeutuksesta julkiseen talouteen. Hallituksen mukaan säästöt osuvat kaikkiin, mutta todellisuus on toinen.

Tosiasiassa suurituloiset nauttivat edelleen hallituksen erityissuojelua. Pääomatulojen tai listaamattomien yritystenosinkoverotukseen ei puututa. Todellista tahtoa tulosopeutukseen ei näytä olevan, vaan saksien heiluttelu kohti pienituloisia jatkuu.

Kuvat: Jussi Kettunen

Ennen viime eduskuntavaaleja kaikki puolueet lupasivat, että yksi asia tässä maassa olisi erityissuojeluksessa; se oli koulutus. Nyt tämäkin vaalilupaus on sulanut samalla kun aikuiskoulutustuen lakkautuksen ja vapaan sivistystyön leikkausten jatkoksi hallitus päätti ottaa sata miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta ja romuttaa aidosti maksuttoman toisen asteen heti sen käynnistymisen jälkeen. Opiskelijat taas heitetään yhä suurempaan epävarmuuteen, kun lainapainotteisuuden lisäämisen lisäksi nyt vuorostaan heikennetään asumistukea.

Myös suomalaisen hyvinvointivaltion kivijalkaa – sosiaali- ja terveyspalveluja – ollaan nyt murentamassa rajummin kuin koskaan. Hallitus ei ole halukas antamaan hyvinvointialueille niiden tarvitsemaa lisäaikaa taloutensa sopeuttamiseen. Alueet ajetaan lyhytnäköisiin sopeutustoimiin, joista maksetaan tulevaisuudessa kallis hinta. Sen lisäksi, ettei hallittuun palvelujen uudistamiseen anneta mahdollisuuksia, on hallitus ryhtynyt lisäksi palvelujen laadun alasajoon: hoitotakuu romutetaan, vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta heikennetään ja sote-järjestöiltä leikataan kovalla kädellä. Kaikki tämä samaan aikaan, kun hallitus antaa yksityiseen terveysbisnekseen satoja miljoonia lisärahaa.

Elo korostaa, että Suomen taloustilanne vaatii tulevaisuuden kasvua sekä hyvinvoinnin rakentamista.

Hyvät ystävät,

näillä keinoin Suomen vakava taloustilanne ei oikene, eikä tulevaisuuden kasvua ja hyvinvointia rakenneta.

On totta, että Suomen talouden tilanne on vakava ja toimenpiteitä tarvitaan. Se ei ole totta, etteikö vaihtoehtoja keinoiksi olisi.

Me sosialidemokraatit tekisimme toisin.

Me sosialidemokraatit panostaisimme osaamiseen ja koulutukseen. Kylväisimme tulevaisuuden kasvun siemeniä siten, että Suomessa tehdään menestyvää tutkimusta, luodaan innovaatioita ja menestytään. Varmistaisimme, että työtä vailla olevat saavat tukea niin työnhakuun kuin työkyvyn ylläpitoon.

Ylläpitäisimme vakautta ja sopimista työmarkkinoilla. Ne ovat olleet Suomen valtteja kun hyvinvointiyhteiskuntaamme on rakennettu ja niiden pitää olla sitä jatkossakin. Suomen työmarkkinoiden ongelmia pitää korjata, mutta niitä ongelmia ei korjata sanelemalla, rikkomalla ja repimällä. Pohjoismaisesta mallista ei voi ottaa vain niitä osia, jotka Etelärannasta hyväksytään.

Työmarkkinoilla vallitseva kaaos on suureksi haitaksi Suomen taloudelle, mutta asiaan liittyy myös erittäin periaatteellisia kysymyksiä. Poliittisten lakkojen rajoittaminen on kaikua sadan vuoden takaa. Se on isku demokratiaa ja oikeusvaltiomme perusperiaatteita kohtaan.

Lisäksi me sosialidemokraatit vahvistaisimme julkista taloutta puuttumalla mittaamattomiin yritystukiin, listaamattomien yritysten osinkoverotukseen ja verottamalla raskaammin suuria pääomatuloja.

Hyvät toverit,

Työllisyystilanteella on suuri merkitys Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille. Mitä enemmän työllisiä on ja mitä tuottavampaa työtä teemme, sitä paremmin meillä menee.

Aina työ ja tekijä eivät kuitenkaan kohtaa. Olemme jo pitkään olleet tilanteessa, jossa samanaikaisesti työmarkkinoita vaivaa sekä laaja osaajapula että korkea työttömyys. Tavalla tai toisella meidän on saatava työvoiman kysyntä ja tarjonta paremmin kohtaamaan.

Samalla työmarkkinat muuttuvat nopeasti. Emme aina pysty ennakoimaan mille toimialoille tai mihin päin Suomea uusia työpaikkoja syntyy tai mistä niitä häviää.

Julkiset työllisyyspalvelut siirtyvät ensi vuoden alussa kuntien vastuulle. Tällä uudistuksella pystymme kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia palveluja ja toimintatapoja, joiden avulla saatamme työnantajan ja työnhakijan yhteen nykyistä nopeammin.

Lisäksi meidän on huolehdittava riittävästä turvasta työttömyyden ajalle, jotta huoli ja epävarmuus toimeentulosta ei syrjäytä ihmisiä ja perheitä.

Ja äärimmäisen tärkeää tässä ajassa on toivottaa tervetulleeksi jokainen, joka haluaa työpanoksensa Suomeen antaa. Huolehditaan siitä, että jokainen kokee voivansa kiinnittyä suomalaiseen

yhteiskuntaan, kouluun, asuinalueelle ja työpaikkaan. Meidän tulee olla avoin ja kansainvälinen maa menestyäksemme.

Hyvät toverit,

Nyt synkkenevinä aikoina pitää luoda uskoa, antaa toivoa ja tuoda valoa, jotta yhteiskuntarauha säilyy. Aikana, jolloin Suomessa oikeistolaiset voimat yrittävät purra orpoa parkaa, aikana, jolloin Euroopassa populismi yrittää kääntää yhteiskunnan meitä vastaan. Tänä aikana pitää kovaan ääneen huutaa demokratian, rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.

Reilun kuukauden päästä käytävissä Euroopan parlamentin vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta ja sielusta. Euroopan unioni perustettiin takaamaan rauhaa ja turvaamaan tasa-arvoa, demokratiaa, vakautta ja oikeusvaltiota. Nyt Euroopassa käydään jälleen taistoa arvoista.

Me sosialidemokraatit puolustamme ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Useista maista esimerkit osoittavat, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia pitää puolustaa joka päivä. Hiljaa olemme hyväksyneet yhteiskuntaa vähättelevät kevyet heitot, joilla kuin huomaamatta romutetaan ihmisten luottamusta yhteiskuntaan. Kuin huomaamatta olemme antaneet Suomen hallitukseen hiipiä oikeistopopulistia voimia, jotka kabinettien kautta romuttavat luottamustamme keskeisiin yhteiskunnan instituutioihin.

Hyvät kuulijat,

Ei vallankumousta tehdä kaduilla, se tehdään kabineteissa, hyväksymällä yksi lause ja heitto kerrallaan demokratiaa, ihmisoikeuksia, ja oikeusvaltiota loukkaavia syytöksiä. Lausahdus kerrallaan.

Perinteiset oikeistopuolueet ovat ikävä kyllä olleet valmiita mahdollistamaan tämän kehityksen tekemällä yhteistyötä laitaoikeiston kanssa silloin kun se hyödyttää niiden päämääriä hyvinvointivaltion purkamisessa sekä työntekijöiden oikeuksien ja tavallisten ihmisten toimeentulon heikentämisessä.

Me Suomessa näemme tämän joka päivä; miten tuo yhteistyö johtaa paitsi eriarvoisuuden ja vastakkainasettelun lisääntymiseen, mutta myös äärettömän tärkeiden ilmastotoimien jarruttamiseen sekä hyökkäyksiin mediaa, järjestäytyneitä työntekijöitä ja muita länsimaisen demokratian kulmakiviä vastaan.

Hyvät kuulijat,

Meidän tavoitteenamme tulee olla Eurooppa, joka turvaa rauhaa ja hyvinvointia

Ihmiset, jotka voivat hyvin, luottavat yhteiskuntaan ja toisiinsa pystyvät tunnistamaan demokratian arvon, pystyvät vastustamaan ääriliikkeiden syntyä ja puolustamaan rauhaa ja ihmisoikeuksia. Siksi Euroopan on huolehdittava jokaisen ihmisen perustoimeentulosta,

mahdollisuudesta koulutukseen, terveyspalveluihin ja työhön. Vain turvaamalla nämä arjen peruspilarit, voi Eurooppa turvata rauhaa ja taistella turvallisuusuhkia vastaan.

Meidän tulee taistella sen Euroopan puolesta, joka huolehtii nuorista, osaamisesta ja työvoiman riittävyydestä

Nuoret ovat tulevaisuus, nuorten hyvinvointi turvaa kaikkien hyvinvoinnin, nuorten tulevaisuususko turvaa meidän kaikkien tulevaisuuden.

Euroopan Unionin tulee uudistaa nuorisotakuunsa ja turvata jokaiselle nuorelle opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka. Euroopan osaamiseen ja tutkimukseen on panostettava, jotta uusilla investoinnella saadaan luotua kestävää kasvua, jotta osaavaa työvoimaa on riittävästi ja jotta voidaan turvata jokaiselle nuorelle mahdollisuus kasvaa hyvinvoivaksi eurooppalaiseksi.

Meidän Eurooppamme tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja huolehtii tulevaisuudesta.

Euroopan unionin on huolehdittava riittävistä investoinneista ja kannustimista, jotta hiilineutraaliustavoite saavutetaan viimeistään vuonna 2045. Toimet vihreän siirtymän edistämiseksi on oltava tehokkaita ja yllettävä kaikille yhteiskunnan tasoille, niiden on edistettävä teollisuuden uudistumista voimakkaasti ja vahvistettava työllisyyttä.

”Me vaadimme rauhaa kaikille, ei vain rautaa rajalle.” -Piia Elo

EU:n on toimittava aktiivisesti myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jotta ilmastonmuutos saadaan hidastettua. Ilmastopolitiikka on paitsi ympäristöpolitiikkaa niin myös turvallisuuspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Ilman kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ei ole mahdollista luoda ja ylläpitää hyvinvointia.

Meidän täällä Ugissa/Turussa tulee myös haluta Eurooppaa, joka tunnistaa Varsinais-Suomen porttina länteen

Saaristomeri on yksi Euroopan saastuneimmista sisävesistä. Saaristomeren tilan parantaminen on koko Euroopan asia, se on mahdollisuus tehdä parempaa maatalouspolitiikkaa, kehittää järviruo’on keräämistä ja uusia innovaatioita vesiolosuhteiden parantamiseksi.

Varsinais-Suomi on Suomen portti länteen. Saavutettavuus ja yhteydet Turun satamaan ja Turun talousalueelle ovat paitsi taloudellinen kysymys niin ne ovat myös keskeinen asia suomalaiselle huoltovarmuudelle. EU-rahoitus näihin hankkeisiin on varmistettava.

Varsinais-Suomi on paitsi Suomen vilja-aitta niin myös telakka- ja lääketeollisuuden keskus, se on kahden monialaisen yliopiston koti, jossa sykkii sivistys ja innovaatiot. Tämän arvon tunnistaminen on EU:n asia.

Tänään juhlimme Vappua. Se on päivä, joka muistuttaa meitä siitä, että perusarvomme vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja

oikeudenmukaisuus eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ne ovat saavutuksia, jotka vaativat jatkuvaa työtä ja sitoutumista. Meidän on oltava valppaita ja valmiita puolustamaan näitä arvoja, jotta ne säilyvät tuleville sukupolville niin meillä Suomessa kuin Euroopassakin.

Sosialidemokratia on voima, jolla puolustamme demokratiaa, oikeusvaltiota, rauhaa ja tasa-arvoa. Meidän Euroopassamme kitketään vihapuhetta ja rasismia sekä huolehditaan ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Me sosialidemokraatit haluamme rakentaa Euroopan unionia, jossa jokainen ihminen pidetään mukana, ihmisten hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus kasvaa yhteiskuntien sisältä vakautena, luottamuksena ja tulevaisuuden uskona. Me vaadimme rauhaa kaikille, ei vain rautaa rajalle.

Olemme sitoutuneet tinkimättömään työhön vahvan, avoimen ja oikeudenmukaisen unionin rakentamiseksi. Teemme työtä toiveikkuuden ja paremman tulevaisuuden eteen.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää vappua.

Kiitos!

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *