Turun SDP: Kasvavan kaupungin on huolehdittava kuntalaisten tasapuolisista liikuntamahdollisuuksista

Turun liikuntaverkon kehittäminen on nyt erityisen ajankohtaista. Lasten vähentynyt vapaa-ajan liikkuminen vaatii korjaavia toimia. Myös ikäihmisten kunnon ja toimintakyvyn kannalta mahdollisuus sekä ohjattuun että omaehtoiseen liikkumiseen on tärkeää. Tärkeintä on kuitenkin kaikenikäisten turkulaisten liikkumisen edistäminen asuinpaikasta riippumatta. Tähän asiakokonaisuuteen liittyy myös huoli asuinalueiden välisestä sosiaalisesta eriytymisestä eli segregaatiosta.

Turun SDP haluaa, että ihmisillä on tasapuoliset mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen kaikilla asuinalueilla. Näin pystymme osaltaan ehkäisemään segregaatiota ja liikkumattomuutta sekä edistämään kaikenikäisten turkulaisten terveyttä. Erityisesti ikäihmisten mahdollisuuksia pitää yllä toimintakykyään, sekä omaehtoisen että ohjatun liikunnan avulla, tulee edistää. Liikuntamahdollisuuksista huolehtimalla voimme edistää kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Turussa keskustelua ovat aiheuttaneet erityisesti Artukaisten, Impivaaran ja Kupittaan liikuntapaikkakeskittymät. Turun SDP näkee, että on tärkeää huolehtia eri lajien monipuolisesta liikuntaverkosta koko Turun alueella, esimerkiksi Varissuolla ja Hirvensalossa. Laaja liikuntaverkosto on tärkeä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien takaamiseksi lapsille. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kulkea pitkiä matkoja harrastuksiin.

Turun SDP korostaa, että liikuntaverkon kehittäminen ei voi perustua pelkästään yksityisiin investointeihin. Tällöin riskinä on, että liikuntapaikat eivät sijoitu asukasrakenteen kannalta tasapuolisesti. Turku on kasvava kaupunki – siksi myös kaupungin on tärkeä vastata liikuntamahdollisuuksien tarpeen kasvuun.

Turun SDP:n edustajisto hyväksyi tämän kannanoton kevätkokouksessaan 27.3.2024.