Turun SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreä valtuustoryhmä jättävät yhteisaloitteen maksuttomasta toisesta asteesta – Turun kaupungin turvattava maksuttomat oppimateriaalit myös jatkossa

Turun SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreä valtuustoryhmä jättävät yhteisaloitteen maksuttomasta toisesta asteesta – Turun kaupungin turvattava maksuttomat oppimateriaalit myös jatkossa

Orpon hallitus tiedotti kehysriihen yhteydessä maksuttoman toisen asteen rajaamisesta siihen vuoteen, kun nuori täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aiemmin maksuttomat materiaalit muuttuvat maksulliseksi kesken opintojen. Turun SDP, Vasemmistoliitto ja vihreä valtuustoryhmä vastustavat muutosesitystä, ja tulevat jättämään seuraavassa valtuustokokouksessa yhteisaloitteen, jossa vaaditaan maksuttoman toisen asteen turvaaminen.

“Päätös on toteuttamiskelvoton. Esimerkiksi oppikirjojen, erilaisten opetusvälineiden ja tietokoneiden kerääminen pois opiskelijoilta sekä e-kirjalisenssien katkaiseminen kesken abiturienttivuotta tai opintojen loppurutistusta on arkijärjen vastaista ja erittäin haastavaa toteuttaa. Se myös lisäisi jo entisestään kuormittuneen opetushenkilöstön työkuormaa”, toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristiina Hellsten.

“Vuoden 2022 Lukiolaisbarometrin mukaan 45 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista koki maksuttomuuden vaikuttaneen lukioon hakeutumiseen. Maksuttomuus on vaikuttanut päätökseen erityisesti heikommassa asemassa olevilla opiskelijoilla, esimerkiksi perheissä, joissa vähintään toinen vanhemmista on työtön. Tämä päätös romuttaa vasta 2021 voimaan tulleen järjestelmän, jolla on merkittävällä tavalla korjattu koulutuksen tasa-arvoa”, kertoo Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Sara Koiranen

“Toiseen asteen tutkinnon suorittamisella on myös selvä vaikutus myöhempään sijoittumiseen työmarkkinoille. Hallituksen esitys kohdistuu siis nimenomaisesti jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin lisäten eriarvoisuutta kaikkialla Suomessa. Päätetyllä koulutusleikkauksella saavuttaisiin vain minimaalista julkisen talouden säästöä ja lisättäisiin kuntien kuluja epäreilulla tavalla”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sofia Engblom

Yhteisaloite jätetään seuraavassa Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5. Aloitteessa vaaditaan Turkua ottamaan toisen asteen maksuttomuuden puolustaminen edunvalvonnan kärkitavoitteeksi. Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että mikäli valtio päättää toteuttaa maksuttomien materiaalien rajauksensa, tulee Turun ottaa vastuu maksuttomien materiaalien turvaamisesta.

sdp – SINUN PUOLELLASI